Husfrid - Hem

Husfrid

Företaget arbetar med:

Fuktmätning i betong och trämaterial.

Ger upplysning om hur fukt i betongsprickor kan stoppas och tätas.

Tar prover på mögel och vid giftigt mögel bestäms vilket mögel som förekommer genom kemisk och optisk analys samt föreslår vilka åtgärder som kan vidtagas i protokollet.

Kallras kan mätas och vilka åtgärder som skall vidtagas för att minska kallras.

Fasadrenovering i betong & puts i väggar, trappor med mera.

Även Spricklagning i Betong.

 

Hemsida av Johansson & Winge